U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Bielawa, dnia 04 maja 2017 r

IZ.271.17.2017.5


INFORMACJA

z sesji otwarcia ofertZamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację, o której mowa w art. 786 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę bielawa w latach 2017-2027”, odbyło się w dniu 04 maja 2017 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa pokój nr 15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 143.800.800 zł brutto z czego:

1. na część I przypada kwota - 57.200.000,00 zł;

2. na część II przypada kwota - 61.776.000,00 zł;

3. na część III przypada kwota - 24.824.800,00 zł

Na ogłoszone postępowanie oferty złożyli Wykonawcy wymienieni poniżej i zaoferowali następujące warunki:Dotyczy części INr oferty

Dane Wykonawcy

Rodzaj taboru

Cena oferty brutto [zł]

Procent niskiej podłogi

Rok produkcji taboru

Norma ekologiczna

Funkcja przyklęku

1

Dolnośląskie Konsorcjum Komunikacyjne, ul. 3 Maja 57,

42-622 Świerklaniec w składzie

1. Nowak Transport Benedykt Nowak, ul. 3 Maja 57,

42-622 Świerklaniec

2. Usługi Transportowe Krzysztof Pawelec, Biechów 93b,

28-133 Pacanów

3. Transgór Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 7a, 41-404 Mysłowice

MAZ 203069 MAXI

52 380 000,00

100

2017

EURO 5

Tak

2

Konsorcjum

1. Servibus S.A., ul. Czajkowskiego 75 lok.7, 51-147 Wrocław

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie spółka akcyjna, ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin

3. Bus Marco Polo Wratislavia 1992 sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław

SOR NB 12 (MAXI) - 1 szt


SOR BN 12 (MAXI) - 16 szt

49 896 000,00

10060

20172017

Euro 6Euro 6

TakTak

3

ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń

SOR NB 12

54 324 000,00

100

2017

Euro 6

Tak

5

Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o., ul. J. Długosza 60, 51-162 Wrocław

MAZ 203088

60 744 356,25

100

2017

Euro 6

Tak

6

Konsorcjum

1. LZ Apolinary Lazar Marcin spółka jawna, ul. Główna 155a, 42-625 Zendek

2. PKS Południe sp. z o.o., ul. Główna 71a, 42-022 Świerklaniec

IVECO BUS typ CBLE E4/00 - 14 szt


IVECO BUS typ CBLE E4/00 -

2 szt.


MAZ typ 203088 - 1 szt

54 756 000,00

79
79100

2017
20152017

Euro 6
Euro 6Euro 6

Tak
TakTak

7

Michalczewski sp. z o.o., ul. ks. Łukasika 5, 26-600 Radom

SOR NB 12

65 880 000,00

100

2017

Euro 6

Tak

9

Konsorcjum

1. P.P.U.H. „Kłosok” Andrzej Kłosok, ul. Gajowa 62, 44-240 Żory

2. A21 sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 58, 44-240 Żory

SOR NB 12 –

11 szt


SOR NB 12 –

6  szt

45 792 000,00

100100

20172016

Euro 6Euro 6

TakTak


Dotyczy części II


Nr oferty

Dane Wykonawcy

Rodzaj taboru

Cena oferty brutto [zł]

Procent niskiej podłogi

Rok produkcji taboru

Norma ekologiczna

Funkcja przyklęku

1

Dolnośląskie Konsorcjum Komunikacyjne, ul. 3 Maja 57,

42-622 Świerklaniec w składzie

1. Nowak Transport Benedykt Nowak, ul. 3 Maja 57,

42-622 Świerklaniec

2. Usługi Transportowe Krzysztof Pawelec, Biechów 93b,

28-133 Pacanów

3. Transgór Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 7a, 41-404 Mysłowice

MAZ 203069 MAXI

56 570 400,00

100

2017

EURO 5

Tak

2

Konsorcjum

1. Servibus S.A., ul. Czajkowskiego 75 lok.7, 51-147 Wrocław

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie spółka akcyjna, ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin

3. Bus Marco Polo Wratislavia 1992 sp. z o.o., ul.Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław

SOR NB 12 (MAXI) - 1 szt


SOR BN 12 (MAXI) - 17 szt

53 887 680,00

10060

20172017

Euro 6Euro 6

TakTak

3

ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń

SOR NB 12

58 320 000,00

100

2017

Euro 6

Tak

4

Marek Sadek, „GLOBGRANIT II” 58-260 Pieszyce, ul. Kościuszki 95

SOR NB 12

- 1 szt


IVECO CBLE4/00 Crossway LE City - 17 szt

57 153 600,00

10061

20172017

Euro 6Euro 6

TakTak

5

Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o., ul. J. Długosza 60, 51-162 Wrocław

MAZ 203088

65 300 238,99

100

2017

Euro 6

Tak

6

Konsorcjum

1. LZ Apolinary Lazar Marcin spółka jawna, ul. Główna 155a, 42-625 Zendek

2. PKS Południe sp. z o.o., ul. Główna 71a, 42-022 Świerklaniec

IVECO BUS typ CBLE E4/00


62 985 600,00

79

2017

Euro 6

Tak

7

Michalczewski sp. z o.o., ul. ks. Łukasika 5, 26-600 Radom

SOR NB 12

68 700 960,00

100

2017

Euro 6

Tak

9

Konsorcjum

1. P.P.U.H. „Kłosok” Andrzej Kłosok, ul. Gajowa62, 44-240 Żory

2. A21 sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 58, 44-240 Żory

SOR NB 12 – 14 szt


SOR NB 12 – 4 szt

50 388 480,00

100100

20172016

Euro 6Euro 6

TakTakDotyczy części III


Nr oferty

Dane Wykonawcy

Rodzaj taboru

Cena oferty brutto [zł]

Procent niskiej podłogi

Rok produkcji taboru

Norma ekologiczna

Funkcja przyklęku

1

Dolnośląskie Konsorcjum Komunikacyjne, ul. 3 Maja 57,

42-622 Świerklaniec w składzie

1. Nowak Transport Benedykt Nowak, ul. 3 Maja 57,

42-622 Świerklaniec

2. Usługi Transportowe Krzysztof Pawelec, Biechów 93b,

28-133 Pacanów

3. Transgór Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 7a, 41-404 Mysłowice

MAZ 203069 MAXI

22 732 920,00

100

2017

EURO 5

Tak

2

Konsorcjum

1. Servibus S.A., ul. Czajkowskiego 75 lok.7, 51-147 Wrocław

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie spółka akcyjna, ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin

3. Bus Marco Polo Wratislavia 1992 sp. z o.o., ul.Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław

SOR NB 12 (MAXI) - 1 szt


SOR BN 12 (MAXI) - 6 szt

21 654 864,00

10060

20172017

Euro 6Euro 6

TakTak

3

ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń

SOR NB 12

23 436 000,00

100

2017

Euro 6

Tak

4

Marek Sadek, „GLOBGRANIT II” 58-260 Pieszyce, ul. Kościuszki 95

SOR NB 12

- 1 szt


IVECO CBLE4/00 Crossway LE City - 6 szt

22 967 280,00

10061

20172017

Euro 6Euro 6

TakTak

5

Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o., ul. J. Długosza 60, 51-162 Wrocław

MAZ 203088

26 001 001,56

100

2017

Euro 6

Tak

6

Konsorcjum

1. LZ Apolinary Lazar Marcin spółka jawna, ul. Główna 155a, 42-625 Zendek

2. PKS Południe sp. z o.o., ul. Główna 71a, 42-022 Świerklaniec

IVECO BUS typ CBLE E4/00

23 764 104,00

79

2017

Euro 6

Tak

7

Michalczewski sp. z o.o., ul. ks. Łukasika 5, 26-600 Radom

SOR NB 12

22 920 408,00

100

2017

Euro 6

Tak

8

Małgorzata Kurkowska, ul. Polna 33, Kraśniów Górny,

32-310 Klucze

Autosan SANCITY 10LF – 5 szt


MAZ103- 2 szt

18 561 312,00

100
100

2017
2007

Euro 6
Euro 5

Tak
Tak

9

Konsorcjum

1. P.P.U.H. „Kłosok” Andrzej Kłosok, ul. Gajowa62, 44-240 Żory

2. A21 sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 58, 44-240 Żory

SOR NB 12 – 3 szt

SOR BN 12 – 2 szt

SOR NB 12 – 2 szt

19 826 856,00

100


60


100

2017


2017


2016

Euro 6


Euro 6


Euro 6

Tak


Tak


Tak


Kierownik Referatu

Inwestycji i Zamówień


Antoni Jarosz

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Antoni Jarosz
Data modyfikacji: 2017/05/05 08:26:53
Redaktor: Antoni Jarosz