U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Urząd Stanu Cywilnego

Czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz:  7:30 - 15:30

we wtorek  od 8:00 do 16:00
pl. Wolności 1, pokój nr 11
tel. 83 28 724


Prowadzi m.in.:

- Rejestrację stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu

  sporządzonych w księgach stanu cywilnego,
- Przyjmowanie oświadczeń o:
     * wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC,
     * wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC, 
 
     * powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa od małżonka

       rowiedzionego,
     * uznaniu dziecka przez ojca,
     * nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
     * zmianie imienia dziecka

     * narodzeniu dziecka 

     * nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę,

       kobietę i dzieci
- Wydawanie decyzji  administracyjnych i zaświadczeń w sprawach prowadzonych przez USC,
- Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
- Przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek
  dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron,
- Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
- Przekazywanie ksiąg 100-letnich wraz z  aktami zbiorowymi i skorowidzami do Archiwum     

  Państwowego we Wrocławiu,


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2008/06/17 07:58:45
Redaktor: Marcin Raś